Ευκλείδης ο θεμελιωτής της γεωμετρίας

EuclidΟ Ευκλείδης ήταν κορυφαίος Έλληνας μαθηματικός ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο πατέρας της Γεωμετρίας.  Στην ουσία δεν ανακάλυψε κάτι αλλά κατάφερε να παρουσιάσει τα θεωρήματα <<Θαλή, Πυθαγόρα, Ιπποκράτη>> σε ένα ενιαίο συμπαγές και λογικό πλαίσιο. Το έργο του στην Γεωμετρία είναι τόσο μεγάλο και για αυτό το λόγο ονομάστηκε Ευκλείδεια γεωμετρία. Ο Ευκλείδης δίδαξε και πέθανε στην Αλεξάνδρεια κατά την βασιλεία του Πτολεμαίου Ά. Κατά την διάρκεια της ζωής του, ο Πτολεμαίος βλέποντας την συμβολή  του στην Γεωμετρία του ζήτησε να του μάθει Γεωμετρία όμως η απάντηση του μεγάλου μαθηματικού ήταν ότι <<δεν υπάρχει βασιλική για την Γεωμετρία>>.

Δεν γνωρίζουμε αρκετά πράγματα για την ζωή του πάρα μόνο  ότι έχει σπουδάσει στην ακαδημία του Πλάτωνα στην Αθήνα και δίδαξε εκεί μέχρι που ο Πτολεμαίος τον προσκάλεσε να διδάξει στο νέο του Πανεπιστήμιο στην Αλεξάνδρεια. Κατά τη διάρκεια τη διάρκεια της διδασκαλίας του κάποιος από τους σπουδαστές του στην Αλεξάνδρεια αφού έμαθε το πρώτο θεώρημα ρώτησε τον Ευκλείδη  <<  Τι περισσότερο θα κερδίσω όταν τα μάθω όλα αυτά;>>  τότε ο Ευκλείδης φώναξε το δούλο του και του είπε << Δώσε σε αυτόν τρεις οβολούς (μικρό νόμισμα που ισοδυναμεί με την πεντάρα) διότι έχει ανάγκη να κερδίζει κάτι από ότι μαθαίνει >>.

Κάποια από τα έργα του μεγάλου αυτού μαθηματικού  ήταν τα στοιχεία, τα δεδομένα, τα τμήματα των αριθμών ,τα φαινόμενα και τα οπτικά. Τα δεδομένα, αφορούν ορισμούς και αξιώματα. Τα τμήματα των αριθμών, αποτελούνται από 36 προτάσεις- υποδείξεις για το διαχωρισμό διάφορων σχημάτων σε ένα ή σε δύο ίσα μέρη ή με συγκεκριμένες αναλογίες. Τα φαινόμενα, έχουν να κάνουν με τα σφαιρικά σχήματα και έχουν ως σκοπό να εξηγήσουν την κίνηση της γης . Τα οπτικά, στα οποία   υποστηρίζει  ότι η όραση προέρχεται από ιδιαίτερες ακτίνες που προέρχονται από το μάτι. Σχετίζει δηλαδή  το μέγεθος των αντικειμένων με την  απόσταση και την γωνία θέασης. Τέλος στα στοιχεία  ο Ευκλείδης παρουσιάζει ολόκληρη την Ελληνική Γεωμετρική γνώση. Περιλαμβάνουν  θεωρήματα και σύνταξη της επίπεδης και στερεάς Γεωμετρίας, μαζί με την θεωρία των αναλογιών, συμμετριών, αριθμών και ένα τύπο Γεωμετρικής άλγεβρας. Τα έργα του αυτά αναγνωρίστηκαν γρήγορα.

Τα παραπάνω είναι επηρεασμένα από τον Θαλή τον Ιπποκράτη και το Πυθαγόρα. Παρόλα αυτά η διαμόρφωση  των στοιχείων είναι αποκλειστικά δική του. Τα στοιχεία μεταφράστηκαν σε λατινικά και αραβικά έτσι κατάφεραν να επιζήσουν από τις καταστροφές που έγιναν αργότερα  όπως η καταστροφή της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Στα στοιχεία όμως  υπήρχαν ελλιπείς περιοχές που συμπλήρωσαν οι επόμενοι μαθηματικοί . Το πιο γνωστό είναι το παράλληλο αξίωμα το οποίο δηλώνει  ότι για μία ευθεία και ένα σημείο έξω από την γραμμή, υπάρχει μόνο μία γραμμή που περνά μέσω του σημείου  παράλληλη στην αρχική γραμμή. Ο Ευκλείδης δεν το απέδειξε αλλά το θεώρησε ως αληθινό γιατί το χρειαζόταν για τις περαιτέρω αποδείξεις του . Οι μαθηματικοί ξόδεψαν πολλά χρόνια για να το αποδείξουν αλλά μέχρι σήμερα κανείς δεν κατάφερε τίποτα.

Ο Ευκλείδης μέχρι και σήμερα διακρίνεται ως ο πρώτος μαθηματικός που τυποποίησε τα μαθηματικά

Λιανή.Β @ Β1

Σχολιάστε

Top