Τι κρύβεται μέσα στο γιοφύρι;

Μία διαδραστική εικόνα/ αφίσα από το τμήμα Γ1 Γυμνασίου “Σαράντα πέντε μάστοροι και εξήντα μαθητάδες γεφύριν εθεμέλιωναν στις Άρτας το ποτάμι”… έτσι…Top