Το Ηλιακό Σύστημα

ΑΠΟ: ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Μαρ• 28•21

Ο μαθητής της Στ΄  αποφάσισε να κάνει μια έρευνα σχετικά με το Ηλιακό μας σύστημα και στην συνέχεια να μας το παρουσιάσει.

ήλιος2

      Ο Ήλιος είναι αυτόφωτος αστέρας δηλαδή παράγει φως από τον εαυτό του και χωρίς τον ήλιο δεν θα υπήρχε το ηλιακό μας σύστημα. Στο ηλιακό μας σύστημα υπάρχουν 8 πλανήτες που είναι ο Ερμής , η Αφροδίτη, η Γη , ο Άρης, ο Κρόνος, ο Δίας , ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας.

     Υπάρχουν δύο κατηγορίες πλανητών. Η πρώτη είναι οι πετρώδεις πλανήτες. Αυτοί οι πλανήτες είναι πιο κοντά στον ήλιο και ονομάζονται πετρώδεις ή βραχώδεις και αυτοί οι πλανήτες είναι ο Ερμής, η Αφροδίτη, η Γη και ο Άρης. Υπάρχουν επίσης και οι αέριοι πλανήτες. Έτσι ονομάζονται οι τέσσερις πλανήτες δηλαδή ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας. Αυτοί οι πλανήτες είναι πιο μακριά από τον ήλιο και για αυτό είναι κρύοι. Επίσης, δεν μπορείς να πατήσεις σε αυτούς τους πλανήτες.

πλανήτης

1ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

Σχολιάστε

Top