Σύγχρονες Θετικές Επιστήμες και Αρχαία Ελλάδα

Πώς δημιουργήθηκαν οι σύγχρονες θετικές επιστήμες; Ποια η συμβολή των Ελλήνων στη δημιουργία και οικοδόμηση των Μαθηματικών; 

Ο Sir  Thomas Heath (5 October 1861 – 16 March 1940) στην εισαγωγή του έργου του «A History of Mathematics»

(https://archive.org/details/historyofgreekma029268mbp) γράφει:

«Η δημιουργία και οικοδόμηση των Μαθηματικών  και ένα μεγάλο μέρος του περιεχομένου τους είναι ελληνικά.

Οι “Ελληνες έβαλαν τις βασικές αρχές, ανακάλυψαν τις μεθόδους από την αρχή και καθόρισαν την ορολογία. Τα Μαθηματικά με λίγα λόγια είναι ελληνική επιστήμη. Οτιδήποτε νέο έχει ανακαλυφθεί, όπως η σύγχρονη Ανάλυση, ή οτιδήποτε πρόκειται να ανακαλυφθεί θα στηρίζεται στα Μαθηματικά των Ελλήνων».

Με την άποψη αυτή συμφωνεί και ο B.L.Van der Waerden (February 2, 1903 – January 12, 1996) στην εισαγωγή του έργου του Science Awakening, (μια αναθεώρηση του έργου από τον Hans Freudenthal υπάρχει στην διεύθυνση 

http://projecteuclid.org/download/pdf_1/euclid.bams/1183524913), όπου γράφει :

¨Η πιο σημαντική ερώτηση για την Ιστορία των Επιστημών είναι :με ποιον τρόπο δημιουργήθηκαν οι σύγχρονες θετικές επιστήμες; [...]

Ολοκληρωμένη απάντηση δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα. [...].Το έργο του Newton δεν μπορεί να γίνει κατανοητό χωρίς τη γνώση των αρχαίων επιστημών. Ο Newton δεν δημιούργησε στο κενό. Χωρίς το καταπληκτικό έργο του Πτολεμαίου στην αρχαία Αστρονομία ,η νέα Αστρονομία του Kepler και επομένως και η μηχανική του Newton θα ήταν αδύνατη.

Χωρίς τις κωνικές τομές του Απολλωνίου, –τις οποίες ο Newton γνώριζε με λεπτομέρεια– η ανάπτυξη των νόμων της βαρύτητας θα ήταν εξίσου αδιανόητη.

Και ο ολοκληρωτικός λογισμός του Newton μπορεί να γίνει μόνο κατανοητός ως συνέχεια του τρόπου υπολογισμού των επιφανειών και του όγκου από τον Αρχιμήδη.

[...]. Εν ολίγοις, όλες οι ανακαλύψεις οι οποίες υπάρχουν στο έργο του Newton, αυτές των Μαθηματικών, της Μηχανικήςκαι της Αστρονομίας, ξεκινούν στην αρχαία Ελλάδα»

 H συγγραφή του κειμένου και η επιλογή των πολυμέσων έγινε από τη Δρ. Σ.Πατσιομίτου

Βιβλιογραφία:

Van Der Waerden, B.L. (2003). Η αφύπνιση της Επιστήμης: Αιγυπτιακά, Βαβυλωνιακά και Ελληνικά Μαθηματικά. Μτφ. Γιάννης Χριστιαννίδης. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

333

                                            http://physicsdatabase.com/2012/05/31/the-original-principia-mathematica-online/

Σχολιάστε

Top