Δράση Συνεργασίας ΕΕΕΕΚ Ερμούπολης και 3ου Γυμνασίου Σύρου

IMG_1474

Της Αγγελικής Τζάλλα

«Δράση Συνεργασίας ΕΕΕΕΚ Ερμούπολης και 3ου Γυμνασίου Σύρου»

ΣΤΟΧΟΙ

Στη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-2015 πραγματοποιούνται σε συστηματική βάση δράσεις συνεργασίας ανάμεσα στο ΕΕΕΕΚ Ερμούπολης και το 3ο Γυμνάσιο Σύρου. Στόχος των δράσεων συνεργασίας ανάμεσα στα δύο σχολεία είναι:

 • Η καλλιέργεια πνεύματος ομαδικότητας, συνεργασίας και αλληλεγγύης ανάμεσα στους μαθητές των δύο σχολείων
 • Η εδραίωση των σχέσεων μεταξύ ΕΕΕΕΚ και 3ου Γυμνασίου και ενίσχυση των συνεκτικών δεσμών ανάμεσα στους μαθητές των δύο σχολείων
 • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών του Γυμνασίου σε θέματα που αφορούν την αναπηρία, τη διαφορετικότητα και την ειδική αγωγή τόσο σε επίπεδο σχολικής τάξης όσο και μέσα από βιωματικές δράσεις
 • Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και διεύρυνση των εμπειριών κοινωνικοποίησης των μαθητών.
 • Η αποδοχή των μαθητών με αναπηρία και η ισότιμη κοινωνική τους ένταξη.
 • Η διευκόλυνση της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μαθητών με αναπηρία και η άρση του στίγματος που συνδέεται με αυτή.
 • Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων της μη λεκτικής επικοινωνίας
 • Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
 • Η εξοικείωση με την τέχνη ως μέσο έκφρασης  και διερεύνησης πτυχών του εαυτού και ως μέσου επικοινωνίας

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Οι δράσεις συνεργασίας αναπτύσσονται ανάμεσα στο σύνολο των μαθητών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ και τους μαθητές της Β’ Τάξης του 3ου Γυμνασίου.

 1. Καταρχάς συγκροτείται ομάδα εργασίας απο κοινού με 3ο Γυμνάσιο η οποία περιλαμβάνει την διευθύντρια του 3ου Γυμνασίου, την εκπαιδευτικό που είναι υπεύθυνη του εργαστηρίου χειροτεχνίας του ΕΕΕΕΚ και διδάσκει και στο 3ο Γυμνάσιο και την ψυχολόγο του ΕΕΕΕΚ
 2. Ενημερώνονται οι σύλλογοι διδασκόντων των δύο σχολείων
 3. Πραγματοποιείται ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε επίπεδο σχολικής τάξης στο 3ο Γυμνάσιο σε θέματα που αφορούν την αναπηρία, τη διαφορετικότητα και την ειδική αγωγή – 1 σχολική ώρα ανά τμήμα (3 ώρες ευαισθητοποίησης)
 4. Σε μια 2η φάση θα οργανωθεί προβολή βίντεο με θεματολογία σχετική με την ειδική αγωγή, τη διαφορετικότητα και την αναπηρία και θα ακολουθήσει συζήτηση  – 1 σχολική ώρα ανά τμήμα (3 ώρες ευαισθητοποίησης)
 5. Πραγματοποιούνται αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και κοινές δραστηριότητες
 • Από κοινού συμμετοχή σε σχολικές εορτές
 • Κοινοί περίπατοι και εκπαιδευτικές επισκέψεις
 1. Βιωματική ομάδα/ Ομάδα δημιουργικής έκφρασης
 • Στη  βιωματική ομάδα συμμετέχουν από κοινού μαθητές του 3ου Γυμνασίου και του ΕΕΕΕΚ. Συντονίζουν η ψυχολόγος του ΕΕΕΕΚ και δύο εκπαιδευτικοί του 3ου Γυμνασίου.
 • Η βιωματική ομάδα βασίζεται στις αρχές της ομάδας δημιουργικής έκφρασης του ΕΕΕΕΚ και λειτουργεί ως προέκταση αυτής με έμφαση στην ισότιμη συμμετοχή μαθητών του ΕΕΕΕΚ και του 3ου Γυμνασίου.
 • Η βιωματική ομάδα πραγματοποιεί συναντήσεις μια φορά το δεκαπενθήμερο για μια σχολική ώρα.
 • Στη βιωματική ομάδα συμμετέχουν μαθητές της Β΄ Τάξης οι οποίοι έχουν ήδη εξοικειωθεί με τη βιωματική διαδικασία μέσα από τη συμμετοχή τους σε project στην Α’ Γυμνασίου.
 • Θα συμμετάσχουν 10 μαθητές μετά από δήλωση συμμετοχής και επιλογή με κύριο κριτήριο την δέσμευση για συμμετοχή στη δράση και το κίνητρο για τη συμμετοχή.
 1. Υλοποιούνται κοινές εκπαιδευτικές δράσεις στο εργαστήριο χειροτεχνίας: Οι μαθητές του ΕΕΕΕΚ και 17 μαθητές της Β’ Τάξης του 3ου Γυμνασίου συμμετέχουν σε δράσεις συνεκπαίδευσης με κοινή εικαστική δημιουργία στα πλαίσια του Εργαστηρίου Χειροτεχνίας.

  Η φιλοσοφία της ομάδας δημιουργικής έκφρασης/ βιωματικής ομάδας

Η βιωματική ομάδα στα πλαίσια των δράσεων συνεργασίας ανάμεσα στο ΕΕΕΕΚ και το 3ο Γυμνάσιο θα λειτουργήσει με βάση τις αρχές και τη μεθοδολογία της ομάδας δημιουργικής έκφρασης του ΕΕΕΕΚ Ερμούπολης ως προέκταση αυτής με τη συμμετοχή  μαθητών του Γυμνασίου και με συντονισμό από την ψυχολόγο του ΕΕΕΕΚ, μια εκπαιδευτικό του 3ου Γυμνασίου και μια εκπαιδευτικό την οποία μοιράζονται τα δύο σχολεία.

Η ικανότητα για δημιουργία, για έκφραση και επαφή μέσα από τη δημιουργία είναι κοινή σε όλους. Τα μέλη της ομάδας συμμετέχουν λοιπόν ισότιμα ανεξάρτητα από το αν πρόκειται ή όχι για άτομα με αναπηρία. Το ζητούμενο για όλους είναι κοινό: η επικοινωνία, η σύνδεση, το μοίρασμα συναισθημάτων, εμπειριών και σκέψεων και η ανάδειξη των ξεχωριστών ικανοτήτων καθενός.

Τα μέλη της ομάδας εκφράζονται ελεύθερα, πειραματίζονται με ρόλους και συμπεριφορές μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο, εξερευνούν πτυχές του εαυτού τους και καλλιεργούν έτσι το αίσθημα προσωπικής αξίας. Και, το σπουδαιότερο, επικοινωνούν σε ένα βαθύτερο επίπεδο και συνδέονται ουσιαστικά μεταξύ τους.

Στο πλαίσιο της ομάδας χρησιμοποιούνται πολλαπλές μορφές δημιουργικής έκφρασης: ζωγραφική, χορός, κίνηση, μουσικοί, παιχνίδι, μύθοι και παραμύθια, δραματοποίηση, θεατρικό παιχνίδι, αυτοσχεδιασμοί κλπ.

Μέσα από τη συμμετοχή στη βιωματική ομάδα θα δοθεί στους μαθητές και τις μαθήτριες η ευκαιρία να επικοινωνήσουν μεταξύ τους σε ένα βαθύτερο και πιο ουσιαστικό επίπεδο με γνησιότητα, ειλικρίνεια και θάρρος στα πλαίσια μιας σχέσης εμπιστοσύνης και αποδοχής.

 

Σχολιάστε

Top