Το πείραμα του Ερατοσθένη

 

Στα πλαίσια εκπαιδευτικής εκδρομής που πραγματοποιήσαμε στο Φιλώτι  υλοποιήσαμε το πείραμα  του Ερατοσθένη.

 

 

Οι μαθητές χωρισμένοι  σε ομάδες των 3-4 ατόμων διαθέτοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό(υποδεκάμετρα, ξυλάκια κ.λ ) μέτρησαν την σκιά που δημιουργούσε στο έδαφος ο ήλιος, μεταξύ 12:00-12:30. οι μετρήσεις μεταφέρθηκαν σε φύλλο εργασίας και υπολογίστηκε το μήκος της γης σε σχέση με την απόσταση από τον ισημερινό με ποσοστό λάθους  περίπου στο 1%.

Το παραπάνω πείραμα εντάχθηκε στην δράση <<Eratosthenes experiment 2014>>  στα πλαίσια της οποίας ανταλλάξαμε τα δεδομένα από τις δικές μας μετρήσεις με σχολεία του εξωτερικού  και υπολογίσαμε την περίμετρο και την ακτίνα της γης σε σχέση με την απόσταση μας από αυτά.

 

Σχολιάστε

Top