Δημιουργήστε μια καρδιά

kar

Δημιουργήστε μια καρδιά χρησιμοποιώντας τα σχήματα που υπάρχουν στην εικόνα επάνω. 

Κανόνες:

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε το σχήμα του κομματιού.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σχήμα περισσότερες από μια φορές.

 

Ακόμα: 

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια καρδιά με 3 κομμάτια μόνο; 

Πόσα διαφορετικά σχήματα καρδιάς μπορείτε να δημιουργήσετε; 

 

Βιβλιογραφία

 

http://www.nctm.org/

 

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Top