Ισότητα των φύλων

45

Θεοδώρα Ζαμπακίκα. Στέλλα Καραμουσλή

Η διάκριση των ανθρώπων με βάση το φύλο ήταν και είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο απασχολεί τόσο τους ανθρώπους των παλαιότερων κοινωνιών όσο και των σύγχρονων. Τα στερεότυπα μεταξύ αρσενικού και θηλυκού φύλου ισοπεδώνουν τις ανθρώπινες αξίες και είναι τροχοπέδη για την συνέχιση ενός αναπτυγμένου πολιτιστικά κόσμου. Ωστόσο, αν και έχει σημειωθεί αλματώδη επιτυχία σε όλα τα επίπεδα- σε σχέση με τον προηγούμενο αιώνα,  ο δρόμος για την πλήρη εξάλειψη των διακρίσεων εξακολουθεί ακόμη να είναι ανηφορικός .

 Πολλές είναι ακόμη οι  συμπεριφορές και οι στάσεις οι οποίες υποδηλώνουν την ύπαρξη αρνητικών στερεοτύπων. Οι έμφυλες διακρίσεις οι οποίες αφορούν σε μεγάλο βαθμό το γυναικείο φύλο διακρίνονται στις εξής μορφές:

1)              Επαγγελματικός διαχωρισμός. Οι γυναίκες ιδίως σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα αντιμετωπίζονται κατά τρόπο άνισο. Αυτό συμβαίνει, διότι οι υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας καταλαμβάνονται από τους άνδρες. Ακόμη οι οικονομικές απολαβές σε ένα επάγγελμα είναι αυξημένες, όταν πρόκειται για πληρωμή εργαζομένων του αρσενικού φύλου. Επομένως προκύπτει ότι η παρουσία γυναικών είναι συχνότερη σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

2)              Οικογενειακός διαχωρισμός.  Ακόμη και στον οικογενειακό χώρο οι γυναίκες- ιδίως τα παλαιότερα χρόνια- ήταν υποβαθμισμένες σε σχέση με τον άντρα.  Η παρουσία άντρα στο σπίτι σήμαινε πως εκείνος ήταν υπεύθυνος για κάθε απόφαση που έπρεπε να ληφθεί είτε για οικονομικούς είτε για προσωπικούς λόγους. Για παράδειγμα ο άντρας ήταν εκείνος που αποφάσιζε για το μέλλον των παιδιών τους και κυρίως των κοριτσιών, αφού αναλάμβανε το προξενιό το οποίο τότε ήταν ο μόνος τρόπος αποκατάστασης των παιδιών τους. Αυτές οι αντιλήψεις σήμερα σε μεγάλο βαθμό έχουν ξεπεραστεί αλλά συναντούμε ακόμη κοινωνίες μικρές ή μεγάλες που τις συντηρούν.

3)              Κοινωνικός διαχωρισμός. Παρά τις προσπάθειες για την εξάλειψη του φαινομένου η διάκριση στην κοινωνία συνεχίζει να υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Συγκεκριμένα, συχνά οι γυναίκες δέχονται υποτιμητικά και προσβλητικά σχόλια τα οποία περιλαμβάνουν εκφράσεις που αφορούν το ντύσιμο ή τη συμπεριφορά τους.  Επομένως, αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι γυναίκες να καταβάλουν περισσότερη προσπάθεια, ώστε να αποδείξουν την αξία τους και να αποφύγουν τέτοιου είδος αντιμετώπιση.

Η διασφάλιση, όμως,  της πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής καθώς και των ισότιμων ευκαιριών ανάληψης ηγετικού ρόλου των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων σε όλους τους τομείς της ιδιωτικής και κοινωνικής ζωής είναι θέμα πολιτισμού και στόχος ζωής που μας αφορά όλους.

 Συνεπώς, για να αντιμετωπιστούν ή έστω να περιοριστούν τέτοια φαινόμενα είναι αναγκαίο να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό. Άτομο, κοινωνία και πολιτεία.

Τρόποι αντιμετώπισης

I) Συνεισφορά της οικογένειας. Η οικογένεια διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη σωστή ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των νέων. Από νεαρή ηλικία οι γονείς καλούνται να δίνουν το σωστό παράδειγμα στα παιδιά εκδηλώνοντας ειλικρινή σεβασμό απέναντι σε κάθε άτομο ίδιου ή αντίθετου φύλου. Επομένως, η οικογένεια πρέπει να συνειδητοποιήσει το βάρος της ευθύνης που φέρει για τη σωστή ανάπτυξη του παιδιού.

 Ii)  Συνεισφορά της εκπαίδευσης. Εκτός από την οικογένεια μια άλλη κοινωνική ομάδα η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στη προώθηση σωστών προτύπων στους νέους είναι το σχολείο. Το σχολείο οφείλει να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές έτσι ώστε να κατανοήσουν τη σοβαρότητα της ισότητας μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο οι νέοι θα καταλάβουν την αξία του σεβασμού και της κατάργησης των διακρίσεων (φύλων, θρησκείας, καταγωγής) τα οποία οφείλονται σε προκαταλήψεις.

 Iii) Συνεισφορά της πολιτείας. Η πολιτεία οφείλει να μεριμνά για τα δικαιώματα των φύλων. Συγκεκριμένα, είναι απαραίτητο τα δικαιώματα να γίνονται σεβαστά από όλους και να μην παραβιάζονται σε καμία περίπτωση. Αυτό την καθιστά υπεύθυνη απέναντι στους πολίτες ώστε να αντιδρά άμεσα και δυναμικά σε περίπτωση παραβίασης.

Ο στόχος είναι σαφής και μας αφορά όλους:

Τερματισμός κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών και κοριτσιών, οπουδήποτε.

            Ας βάλουμε όλοι τα δυνατά μας!

2 Σχόλια

Υποβολή απάντησης