ΘΑΛΑΣΣΑ4 α

Ερημιά

Ερημιά Γύρω τίποτα Ζωή πουθενά Ελπίδα καμιά   Ερημιά Πεθαίνουν όλα Τριγύρω Άστεγοι Πείνα Ανεργία Δυστυχία   Ερημιά Όλοι κλεισμένοι Φοβισμένοι Μόνοι Ερημιά   Σοφία  [...]