Σχολική εφημερίδα

Οι αξίες του σχολείου

Το σχολείο είναι ένας χώρος αρκετά σημαντικός για όλα τα παιδιά. Εκτός από την μετάδοση γνώσεων και  την εκπαίδευση, που είναι ο κύριος σκοπός του [...]