Σταυρόλεξο – Υγεία

2020-2-6

Screenshot_2020-02-06 Υγεία - Crossword Labs

 

Οριζόντια

2. Η προσπάθεια που γίνεται για να προλάβουμε εκ των προτέρων και να αποτρέψουμε κάποιες αρνητικές ή ανεπιθύμητες καταστάσεις, ενέργειες ή συνέπειες ονομάζεται…….

8. Ο κλάδος εκείνος που ασχολείται με τους όγκους ονομάζεται…..

9. Ένας διατροφικός θησαυρός για την υγεία μας είναι το….

10. Με τον όρο……… χαρακτηρίζεται ένας όγκος ο οποίος δεν μεθίσταται, δεν διηθεί και δεν διαιρείται αλόγιστα.

11. Ο καρκίνος του ……… πρόκειται για μια από τις πιο συχνές μορφές καρκίνου στην σύγχρονη εποχή που εκδηλώνεται κυρίως στις γυναίκες.

12. Η ……….. περίθαλψη περιλαμβάνει την πρόληψη, την θεραπεία, καθώς και την διαχείριση των ασθενειών, καθώς και την προστασία της ψυχικής και σωματικής ευεξίας.

 

Κάθετα

1. Ο καρκίνος του ……… είναι τύπος καρκίνου που αναπτύσσεται στο δέρμα και οφείλεται στην ανάπτυξη των ανωμάλων κυττάρων

3. Με τον όρο…….. αναφερόμαστε στους όγκους εκείνους που τα ανώμαλα κύτταρά τους διαιρούνται άνευ κάποιου ελέγχου, όπως γίνεται με τα φυσιολογικά κύτταρα

4. Η υγεία είναι ο παράγοντας που μετράει την φυσική, ψυχολογική ή ακόμα και την πνευματική κατάσταση ενός ζώντος …

5. Η ταξινόμηση των όγκων γίνεται αναλόγως της …….. θέσης αλλά και της ιστικής προέλευσης του οικολογικού κυττάρου.

6. Η ……… υγεία είναι μια έννοια που αναφέρεται σε μια ανθρώπινη κατάσταση, την συναισθηματική και την ψυχολογική ευεξία.

7. Η εύρεση της ασθένειας ενός ασθενή βάσει των συμπτωμάτων που αυτός παρουσιάζει και των σχετικών ενδείξεων ονομάζεται…….

Πατήστε εδώ για να λύσετε το σταυρόλεξο.

Οι λύσεις στο επόμενο τεύχος

Καραμουσλή Γεωργία, Β2

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης