Ο ΚΑΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

2

 

Ας είμαστε ειλικρινείς, καλός καθηγητής για έναν μαθητή θεωρείται αυτός που δε φωνάζει  όταν στην τάξη επικρατεί χαμός και δεν επεμβαίνει , αυτός που κάνει τα πάντα για να χάσει ώρα από το μάθημα ,πηγαίνει με χαλαρούς ρυθμούς και το μάθημα του μοιάζει με ώρα ευέλικτης ζώνης .

Στην πραγματική ζωή όμως αυτός είναι ένας καθηγητής που ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα .Τα παιδιά δεν θα μάθουν και πολλά, ακόμα κι οι άριστοι μαθητές .Ένας αληθινά καλός καθηγητής είναι αυτός που θα μπορέσει να περάσει όλες (ας είμαστε ρεαλιστές αυτό δεν γίνεται ), αν όχι όλες, τις περισσότερες απαραίτητες γνώσεις στα παιδιά .Θα είναι αυτός που θα κάνει τους μαθητές να αγαπήσουν το σχολείο  και να τους γίνει οικείο .

Ένας πραγματικά καλός καθηγητής ξέρει να διδάσκει  σωστά .Και με τον όρο σωστά εννοούμε  ότι μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον και ξέρει  να επιβάλλει την τάξη και συνάμα να μην είναι ο «μπαμπούλας» του σχολείου . Να αγαπήσει  τους μαθητές του και το μάθημα του να είναι αποδοτικό . Δύσκολα πετυχαίνεις  τέτοιο καθηγητή  μα όταν τον πετύχεις κερδίζεις πολλά .Είναι άνθρωπος –θησαυρός . Από αυτόν θα μπορέσεις να αντλήσεις  τόσες  πολλές  γνώσεις και πληροφορίες   και πράγματα χρήσιμα για την ζωή.

images1

Δάφνη Γιαννακέρη

Κωνσταντίνα Ιατρού

Top