Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πολυγλωσσία

Μια διαθεματική προσέγγιση για να  αναπτύξουν οι μαθητές πολυγλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες προς την κατεύθυνση μιας παγκόσμιας πολυγλωσσικής και πολυπολιτισμικής κοινωνίας που υπαγορεύει μια εκπαίδευση μαθητών/τριών ικανών να συνυπάρχουν ειρηνικά και ισότιμα με τους άλλους, να σέβονται τη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα, αλλά και παράλληλα να διατηρούν την εθνική πολιτισμική τους ταυτότητα. Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του πολυγλωσσικού διαθεματικού προγράμματος για την  Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα με τίτλο Δράσεις για έναν καλύτερο κόσμο: μικρά βήματα στο σχολείο, μεγάλα για την ανθρωπότητα επιλέξαμε να αξιοποιήσουμε ανάμεσα στην ποικιλία ξενόγλωσσων αυθεντικών εγγράφων. Οι μαθητές μέσα από πολυτροπικά κείμενα, τραγούδια, video clips και comics στην αγγλική, στην γαλλική γλώσσα με μετάφραση στη μητρική και θεματική βασικές έννοιες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προσέγγισαν την γλωσσική και πολιτιστική ποικιλομορφία για την ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων στο σύγχρονο ετερογενή μας κόσμο. Δεν πρόκειται για μία  διδακτικο-γλωσσική προσέγγιση εστιασμένη στην εκμάθηση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας αλλά στην αξιοποίηση των τραγουδιών και των comics ως προϊόντα κουλτούρας και πολιτιστικής παραγωγής με οικουμενικό χαρακτήρα. Η μουσική, το τραγούδι και οι εικαστικές τέχνες είναι μία παγκόσμια γλώσσα που κατέχουν ιδιαίτερη θέση στην ζωή μικρών και μεγάλων ενώ αποτελούν καθρέφτες των δημιουργών τους.

Διαφάνεια2Διαφάνεια10Διαφάνεια11Διαφάνεια12