Μια συνέντευξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, από τον Σωτήρη

Συνέντευξη του δημοσιογράφου Σωτήρη

  1. Τι πιστεύετε ότι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα;

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ελευθερίες που βασίζονται στη δικαιοσύνη.

  1. Ποια είναι η γνώμη σας για την προστασία τους;

Ότι πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις ανισότητας και διακρίσεων.

  1. Ποιο δικαίωμα πιστεύετε πως καταπατάται περισσότερο σήμερα;

Αυτό της ισονομίας .

  1. Θα ήθελα να μου προτείνετε κάποιους τρόπους για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση, εκπαίδευση αλλά και νόμοι που θα εφαρμόζονται.