Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινή Γνώμη

Λαθραναγνώστες, Γιάννης Γαΐτης,
Λαθραναγνώστες, Γιάννης Γαΐτης,

Οι μαθητές έγιναν μικροί δημοσιογράφοι και πήραν συνεντεύξεις από το οικογενειακό περιβάλλον τους,  διερευνώντας απόψεις, στάσεις και αντιλήψεις,  όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης η συνέντευξη υπήρξε η αφορμή και το μέσο για την ανάπτυξη ενός γόνιμου διαλόγου ανταλλαγής απόψεων, νοοτροπιών και αντιλήψεων με πυρήνα βασικές έννοιες μιας διαπολιτισμικής προσέγγισης καίριων ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή, την καταπάτηση και την αναγκαιότητα της προάσπισής τους με άτομα οικεία με αποτέλεσμα τη διάχυση στην ευρύτερη κοινότητα του σχολείου και την ευαισθητοποίηση τους. Οι μικροί μας δημοσιογράφοι έπαιξαν στην τάξη το παιχνίδι της δημοσιογραφίας, υποβολής ερωτήσεων από τον  συνεντεύκτη και παροχής απαντήσεων από τον συνεντευξιαζόμενο με ακροατήριο τους συμμαθητές τους. Στο παιχνίδι αυτό συζητήθηκαν οι απαντήσεις με διεξοδικό τρόπο, ερμηνεύτηκαν έννοιες, σχολιάστηκαν θέσεις και βγήκαν συμπεράσματα αναφορικά με την αναγκαιότητα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη σημασία τους στην ευημερία του πολίτη.

Συντάκτης: Λασκαρίνα Ελευθεριάδου, εκπαιδευτικός ΠΕ 70