Μια συνέντευξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, από την Αριάδνη Δ.

Συνέντευξη της δημοσιογράφου Αριάδνης Δ.

  1. Τι πιστεύετε ότι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα; Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δικαιώματα που έχουν οι άνθρωποι που ζουν σε οργανωμένα κράτη.

 

  1. Ποια είναι η γνώμη σας για την προστασία τους; Πιστεύω πως σήμερα τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν προστατεύονται αρκετά από τα κράτη.

 

  1. Ποιο δικαίωμα πιστεύετε πως καταπατάται περισσότερο σήμερα; Το δικαίωμα που πιστεύω πως καταπατάται περισσότερο είναι πως οι άνθρωποι δεν έχουν ίση πρόσβαση στον τομέα της υγείας.

  1. Θα ήθελα να μου προτείνετε κάποιους τρόπους για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.        Τα ανθρώπινα δικαιώματα θα μπορούσαν να προστατευτούν μόνο με τη βοήθεια του κράτους.