Μια συνέντευξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, από την Έλλη

Συνέντευξη της δημοσιογράφου Έλλης από  την κ. Γαλάνη 

  1. Τι πιστεύετε ότι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα;

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το δικαίωμα του ανθρώπου στην τροφή, στην υγεία, στην μόρφωση, στην τέχνη, στην ισότητα και στην ελευθερία σκέψης και έκφρασης, ανεξάρτητα από χρώμα, φύλο και θρησκεία.

  1. Ποια είναι η γνώμη σας για την προστασία τους;

Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να προστατεύονται από την οικογένεια και από την πολιτεία, γιατί έτσι εξασφαλίζουν την ισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους, την ελευθερία έκφρασης και σκέψης δηλαδή τη δημοκρατία και κατά συνέπεια την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς.

  1. Ποιο δικαίωμα πιστεύετε πως καταπατάται περισσότερο σήμερα;

Νομίζω πως περισσότερο καταπατάται το δικαίωμα της ισότητας μεταξύ διαφορετικών φυλών. Θα πρέπει να αποδεχόμαστε στην ίδια κοινωνία ανθρώπους από διαφορετικές φυλές και να μην τους αντιμετωπίζουμε με διαφορετικές συμπεριφορές και νόμους.

  1. Θα ήθελα να μου προτείνετε κάποιους τρόπους για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ένας τρόπος για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η πληροφόρηση και η ενημέρωση των ανθρώπων για το ποια είναι τα δικαιώματά τους, μέσω της τέχνης, ενημερωτικών εκπομπών και ομιλιών,  ξεκινώντας από  το σχολείο, τις τοπικές κοινωνίες και ευρύτερα την πολιτεία.  Έτσι όταν οι άνθρωποι γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους θα αγωνιστούν και για την προστασία τους. Επίσης, η ύπαρξη νόμων και κανόνων από διεθνής οργανισμούς όπως είναι ο ΟΗΕ. Στην Ελλάδα τα ανθρώπινα δικαιώματα κατοχυρώνονται με στο Σύνταγμα της χώρας.