Μια συνέντευξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, από τη Βασιλική Κρ.

Συνέντευξη της δημοσιογράφου Βασιλικής Κρ. από  τον κ. Παναγιώτη 

  1. Τι πιστεύετε ότι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα;  Ελευθερία, Ισότητα, Ισονομία.

  1. Ποια είναι η γνώμη σας για την προστασία τους; Πρέπει να υπάρχει κράτος δικαίου.

  1. Ποιο δικαίωμα πιστεύετε πως καταπατάται περισσότερο σήμερα; Των ίσων ευκαιριών.

  2. Θα ήθελα να μου προτείνετε κάποιους τρόπους για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Να συμπεριφερόμαστε όπως θα θέλαμε να μας συμπεριφέρονται.