Μια συνέντευξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, από τη Νεφέλη

Συνέντευξη της δημοσιογράφου Νεφέλης από την κ. Δανάη

  1. Τι πιστεύετε ότι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα; Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ένα σύνολο νομικών κανόνων που προστατεύουν τις ελευθερίες των πολιτών και εξασφαλίζουν το σεβασμό και την αξιοπρέπεια στις ζωές των ανθρώπων.

  1. Ποια είναι η γνώμη σας για την προστασία τους; Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν σημαντική κατάκτηση του ανθρώπινου πολιτισμού και συμβάλλουν την ανάπτυξή του. Επομένως η προστασία τους είναι αναγκαία.

  1. Ποιο δικαίωμα πιστεύετε πως καταπατάται περισσότερο σήμερα; Σήμερα, φαινόμενα καταπάτησης δικαιωμάτων παρατηρούνται συνήθως σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αφού τους στερείται το δικαίωμα της ισότητας.

  2. Θα ήθελα να μου προτείνετε κάποιους τρόπους για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αρχικά θα πρέπει να δίνεται έμφαση στην παιδεία, στην ευαισθητοποίηση και στην ενημέρωση των ανθρώπων για τα δικαιώματα τόσο από το σχολικό όσο και από το οικογενειακό περιβάλλον. Ακόμα, είναι αναγκαία η παροχή βοήθειας από την Ε.Ε, τον Ο. Η. Ε. και από μη κυβερνητικές οργανώσεις στα υποανάπτυκτα κράτη, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κόσμου από τα Μ. Μ. Ε. για τα φαινόμενα παραβίασης δικαιωμάτων.