Μια συνέντευξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, από τον Σπύρο Τσ.

Συνέντευξη του δημοσιαγράφου Σπύρου Τσ.  από την  κ. Γεωργία

1. Τι πιστεύετε ότι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα; 

Όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος, θρησκείας πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα.

2. Ποια είναι η γνώμη σας για την προστασία τους;

Το κάθε κράτος πρέπει να έχει νόμους που να διασφαλίζουν αυτά τα δικαιώματα.

3.  Ποιο δικαίωμα πιστεύετε πως καταπατάται περισσότερο σήμερα;

Το δικαίωμα όλων των παιδιών στην εκπαίδευση.

4. Θα ήθελα να μου προτείνετε κάποιους τρόπους για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

α] Θέσπιση νόμων   β] Σεβασμός στον άνθρωπο.