Μια συνέντευξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, από τον Μιχάλη

Συνέντευξη του δημοσιογράφου Μιχάλη από τον κύριο Γκικουρία Π.

  1. Τι πιστεύετε ότι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα;

Τα ανθρώπινα δικαιώματα διατηρούν την κοινωνία μας υγιή, είναι συγκεκριμένα πρότυπα ανθρώπινης συμπεριφοράς που προστατεύονται τόσο από το εθνικό όσο και το διεθνές δίκαιο.

 

  1. Ποια είναι η γνώμη σας για την προστασία τους;

Θα πρέπει το κράτος και ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά να προστατεύει και να μη αμφισβητεί την ύπαρξή τους και την ομαλή εκδήλωσή τους.

  1. Ποιο δικαίωμα πιστεύετε πως καταπατάται περισσότερο σήμερα;

Ποιο να πρωτοαναφέρουμε; Δυστυχώς σήμερα βλέπουμε να καταπατούνται πολλά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης του Τύπου, ο περιορισμός της ελεύθερης ατομικής έκφρασης, το δικαίωμα του “συνέρχεσθαι”, ο περιορισμός της ελεύθερης μετακίνησης. Όλα αυτά στις δυτικές δημοκρατίες πρέπει να είναι σεβαστά.

 

  1. Θα ήθελα να μου προτείνετε κάποιους τρόπους για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το πλαίσιο υπάρχει. Είμαστε πλήρης σε αυτό. Ο σεβασμός και η τήρηση μένει από όλα τα κράτη, προώθηση και εδραίωση δικαιωμάτων, ευαισθητοποίηση να δείχνουμε και ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπό μας.