Μια συνέντευξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, από τον Θοδωρή

Συνέντευξη του δημοσιογράφου Θοδωρή  από  την κ. Λύντια.

  1. Τι πιστεύετε ότι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα;Είναι η παρούσα ατελής έκφραση της προσπάθειας και των αγώνων των ανθρώπινων κοινωνιών να θεσπίσουν και να διασφαλίσουν ένα ελάχιστο συνθηκών επιβίωσης, ελευθερίας και αξιοπρέπειας που θα πρέπει να γίνεται σεβαστό για κάθε άνθρωπο.

  1. Ποια είναι η γνώμη σας για την προστασία τους; Νομίζω πως τα ανθρώπινα δικαιώματα, δυστυχώς για το πολιτισμικό μας επίπεδο, καθημερινά και σε όλα τα επίπεδα συνθλίβονται.

  1. Ποιο δικαίωμα πιστεύετε πως καταπατάται περισσότερο σήμερα; Το δικαίωμα «ελευθερία από τη δουλεία» και τα «αναπαραγωγικά δικαιώματα». Ένα ακόμη είναι αυτό της «πρόσβασης σε νερό», αλλά και της «ιδιωτικής ζωής».

  2. Θα ήθελα να μου προτείνετε κάποιους τρόπους για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δυστυχώς θεωρώ ότι ο βασικότερος τρόπος για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ουτοπικός. Δηλαδή δεν έχει τόπο, δεν έχει εφαρμογή. Ή ίσως να έχει εφαρμογή σε πολύ μικρό τόπο. Ο τρόπος λοιπόν αυτός θα απαιτούσε να κατανοήσουμε και να καταργήσουμε τις τάσεις εξουσίας στις προσωπικές, οικογενειακές, κοινωνικές και ευρύτερες σχέσεις. Αν όμως δούμε το θέμα από μια άλλη προοπτική, αυτό που είναι σημαντικό είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα να μην εκλαμβάνονται ως ηθικές επιταγές, αλλά να είναι συνταγματικά κατοχυρωμένοι νόμοι.