Επίσκεψη στη Βουλή με το πρόγραμμα «Προασπίζομαι τη Δημοκρατία»

Εξω από την Βουλή
Εξω από την Βουλή

Έξω από τη Βουλή

Άγαλμα στην είσοδο της Βουλής

Άγαλμα στην είσοδο της Βουλής

Πρώην αίθουσα θρόνου, πλέον χώρος μουσείου

Πρώην αίθουσα θρόνου, πλέον χώρος μουσείου

Πρώην αίθουσα θρόνου, πλέον χώρος μουσείου

Πρώην αίθουσα θρόνου, πλέον χώρος μουσείου

"Αντικρίζοντας την ελευθερία"

«Αντικρίζοντας την ελευθερία»

Πίνακες από Ελληνική Επανάσταση

Πίνακες από Ελληνική Επανάσταση

Πίνακας με την Πνίκα

Πίνακας με την Πνύκα

Πίνακες από Ελληνική Επανάσταση

Πίνακες από Ελληνική Επανάσταση

Πίνακες από Ελληνική Επανάσταση

Πίνακες από Ελληνική Επανάσταση

Πίνακες Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Πίνακες Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Φιλική εταιρία

Φιλική εταιρία

Πίνακες από Ελληνική Επανάσταση

Πίνακες από Ελληνική Επανάσταση