ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ;

 

marianobirginia

Μαριάννα Σακίλ-Κωνσταντινίδη, Α2

Kάναμε ένα  γκάλοπ , <<σας ενδιαφέρουν οι βαθμοί; >> στο οποίο από ότι είδαμε από τα αποτελέσματα το 63% των μαθητών ενδιαφέρονται για την βαθμολογία τους. Το 31% των μαθητών λιγότερο και τέλος το  6% των μαθητών δεν ενδιαφέρεται καθόλου.

Οι βαθμοί στο σχολείο αποτελούν έναν σημαντικό μέτρο επίδοσης και προόδου για τους μαθητές. Αντικατοπτρίζουν το επίπεδο κατανόησης και απόδοσης σε διάφορα μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Επιπλέον, οι βαθμοί μπορούν να επηρεάσουν την είσοδο σε πανεπιστήμια ή τις μελλοντικές εργασιακές ευκαιρίες. Είναι σημαντικό για τους μαθητές να προσπαθούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να αναζητούν στήριξη όταν το χρειάζονται, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιοι δεν δίνουν μεγάλη σημασία στον βαθμό τους στο σχολείο. Κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι οι βαθμοί δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους, ενώ άλλοι μπορεί να έχουν διαφορετικούς στόχους ή προτεραιότητες στη ζωή τους..

Οι βαθμοί στο σχολείο μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο για διάφορους λόγους. Καταρχήν, μπορούν να επιδράσουν στην ευκολία με την οποία κάποιος μπορεί να εισέλθει σε πανεπιστήμια ή να αποκτήσει εργασία σε μελλοντικό στάδιο. Επίσης, μπορούν να προσφέρουν μια αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των γνώσεων που έχει αποκτήσει κάποιος σε συγκεκριμένα μαθήματα. Τέλος, η γνώση των βαθμών μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του μαθητή και να τον βοηθήσει να βελτιώσει την ακαδημαϊκή του απόδοση.