Λαθραναγνώστες, 
Γιάννης Γαΐτης,

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινή Γνώμη

0

Λαθραναγνώστες, Γιάννης Γαΐτης, Οι μαθητές έγιναν μικροί δημοσιογράφοι και πήραν συνεντεύξεις από το οικογενειακό περιβάλλον τους,  διερευνώντας απόψεις, στάσεις και αντιλήψεις,  όσον αφορά τα ανθρώπινα ….