ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Δαλκαφούκη Νεκταρία, Βαϊρακταράκη Ναταλία

 

 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο σκοπός της εργασίας για τη διατροφή και την ψυχολογία είναι να εξετάσουμε την σύνδεση  μεταξύ της διατροφής και της ψυχολογίας, διερευνώντας πώς η διατροφή επηρεάζει την ψυχολογική ευεξία. Επίσης, μπορεί να έχει ως στόχο να εξετάσει πώς οι ψυχολογικοί παράγοντες επηρεάζουν τις διατροφικές επιλογές και τις διατροφικές συνήθειες. Συνολικά, ο σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει τον συνδυασμό αυτών των δύο πτυχών για μία καλύτερη κατανόηση της υγείας και της ευεξίας.