Χειρισμός

#Stopmanipulation

Ρεντίφη Ραφαηλία/ Ιωάννα Σαριπαπάζογλου / Χατζιδουκάκη Έρη / Πολυκρέτη Βιργινία / Παναγιωτοπούλου Αναστασία / Παπαλεωνίδα Μαρίλια

Το κυρίως  θέμα αυτής της εργασίας είναι ο χειρισμός και πως μπορούμε να τον αποφύγουμε.

Περιεχόμενα:

  • Τι είναι ο χειρισμός
  • Γιατί υπάρχει
  • Ποιοι είναι οι τρόποι του
  • Πώς να τον αναγνωρίσουμε
  • Πώς να τον σταματήσουμε

Ο σκοπός της εργασίας είναι να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες ώστε να κρατήσουμε τους γύρω μας ενημερωμένους και ασφαλής.