Η Μαγεία του Χορού

Μαρία Φιόλα Α2

Ο χορός είναι μορφή καλλιτεχνικής και αθλητικής έκφρασης η οποία γενικά αναφέρεται στην δυνατότητα έκφρασης π.χ. συναισθημάτων μέσω της κίνησης του σώματος, συνήθως ρυθμική και σύμφωνη με τη μουσική. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας μέσω του σώματος.

Ελληνικός χορός, χαλκογραφία του Pierre Augustin Guys από το βιβλίο "Voyage litteraire de la Grece...", Παρίσι 1783

Ελληνικός χορός, χαλκογραφία του Pierre Augustin Guys από το βιβλίο «Voyage litteraire de la Grece…», Παρίσι 1783

 

Η τέχνη του χορού αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραστατικές τέχνες, ενώ συγχρόνως είναι μια μη τυποποιημένη διαδικασία σωματοποιημένης, βιωματικής μάθησης, όπου οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν με το σώμα τους. Μαθαίνουν είτε μέσα από συγκεκριμένες κινήσεις και οδηγίες, δημιουργώντας μια χορευτική κίνηση, ή σύνθεση, είτε αξιοποιώντας περισσότερο ελεύθερα μοτίβα κίνησης, όπως ο αυτοσχεδιασμός. Άρα, η τέχνη του χορού εκφράζει το «σκέπτεσαι και αισθάνεσαι κινητικά», μέσα από συγκεκριμένη εκμάθηση τεχνικών, που στόχο έχουν να πλάσουν και να ωθήσουν το σώμα να πράξει και να εξωτερικεύσει αυτό που η σκέψη και το συναίσθημα θέλουν να εκφράσουν.

Μέσα από το έργο σημαντικών αρχαίων και σύγχρονων χορευτών και χορογράφων, βλέπουμε ότι η τέχνη του χορού δεν θα μπορούσε να έχει αυτή τη σημαντική εξέλιξη στην πορεία της από τους αρχαίους χρόνους έως σήμερα, αν δεν αλληλοεπιδρούσε με τέχνες όπως η μουσική, το θέατρο, ακόμη και η ποίηση. Ο χορός ιδιαίτερα βασίζεται στο μεγαλύτερο ποσοστό στην τέχνη της μουσικής, κατά συνέπεια δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη σύμπραξή της. Επίσης όλες οι κινήσεις των χορευτών εκφράζουν παραστατικά τα συναισθήματά τους, τα μηνύματα που θέλουν να περάσουν μέσα από το χορό τους, οπότε η θεατρικότητα στο χορό αποτελεί βασικό ζητούμενο.

(συνεχίζεται…)

χορός αρχαίας τραγωδίας (1968)

χορός αρχαίας τραγωδίας (1968)