Το Βιβλίο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Το Βιβλίο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (πατήστε πάνω για να διαβάσετε το ψηφιακό βιβλίο)

ΒΙΝΤΕΟ: Το Βιβλίο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (πατήστε πάνω για να δείτε το video))

Το παρόν ψηφιακό πολυγλωσσικό βιβλίο  είναι μια πολυδιάστατη αποτύπωση βασικών εννοιών των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως η ισότητα, η ισονομία, η δικαιοσύνη, η ελευθερία, ο ρατσισμός και οι διακρίσεις, μέσα από την Τέχνη και τον Γλωσσικό Πλουραλισμό ως αποτέλεσμα ενός οικουμενικού διαλόγου για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα  κατά των ανισοτήτων και των διακρίσεων με σκοπό τη διάχυση στην ευρύτερη κοινότητα του σχολείου μας.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Οι εικαστικές δημιουργίες που παρουσιάζονται είναι η αποτύπωση της προσωπικής άποψης κάθε μαθητή/τριας – δημιουργού, που ακολούθησε την εκπαιδευτική διαδικασία εφαρμογής της μεθοδολογίας Τεχνικές της Τέχνης με παιδαγωγικό υλικό τα ανθρωπάκια – παγκόσμια σύμβολα κατά των διακρίσεων και των ανισοτήτων του κοινωνικού ακτιβιστή καλλιτέχνη Keith Haring

ΚΕΙΜΕΝΑ: Τα μηνύματα που συνοδεύουν κάθε εικαστική δημιουργία του/της μαθητή/τριας είναι η προσωπική σκέψη του/της, όπως αυτή προέκυψε από την επαφή και την παρατήρηση του έργου τέχνης. Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία της ιδεοθύελλας και της ημιδομημένης διαλογικής εκμαίευσης των κοινωνικών μηνυμάτων από τα έργα τέχνης, χρησιμοποιήθηκαν πολυγλωσσικά εργαλεία και αποτυπώθηκαν τα μηνύματα στη μητρική και σε άλλες δύο γλώσσες (αγγλικά και γαλλικά), σε μια προσπάθεια ανάδειξης μιας ευρύτερης προσέγγισης των παγκόσμιων μηνυμάτων με κέντρο τον άνθρωπο και την οικουμενική σημασία τους, μέσω μιας πολυδιάστατης οπτικής των κοινωνικών ζητημάτων που προσφέρει ο γλωσσικός και πολιτισμικός πλουραλισμός.

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

Οι μαθητές της Β΄τάξης & Οι εκπαιδευτικοί: Ελευθεριάδου Λασκαρίνα, Λώλου Μαρία, Τζακώστα Ζαμπέτα