Αντιστοίχιση

images (2)

Η παρακάτω αντιστοίχιση από τους μαθητές Νιάνιο Δημήτρη,  Νικολαΐδου Φανή και Μαυραγγελίδη Χριστόφορο.

Αντιστοίχιση

Σχολιάστε

Top