Δικαίωμα ιδιωτικού βίου- Προστασία προσωπικών δεδομένων

Privacy1

Καλέση Αλεξάνδρα, Β2

   Στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες, το ισχύον νομικό σύστημα προσφέρει στα μέλη τους μία σειρά απαραβίαστων, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί ένα από αυτά και συνιστά ένα από τα πιο σύγχρονα ζητήματα. Αν και δεν υπάρχει ακόμη, σαφής ορισμός, το δικαίωμα αυτό σχετίζεται με τις δραστηριότητες και τις ηθικές επιλογές που το άτομο επιθυμεί να διατηρήσει κρυφές από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, παρατηρούνται φαινόμενα παραβίασης του νόμου αυτού.

  Είναι κοινώς γνωστό πως η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που συντελούν στην κοινωνική και πολιτιστική πρόοδο. Μολοταύτα, η αναφερόμενη αυτή ανάπτυξη επιφέρει αρνητικές συνέπειες σε πολλές πτυχές της ανθρώπινης ζωής, συμπεριλαμβανομένου της παραβίασης της ιδιωτικότητας. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι διάφοροι ιστότοποι και τα φόρουμ επικοινωνίας προσφέρουν τη δυνατότητα εύρεσης οποιασδήποτε προσωπικής, αναρτημένης πληροφορίας. Με τον τρόπο αυτόν, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται, γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας, φιλτράρονται και διατίθενται ελεύθερα στους χρήστες τους διαδικτύου με κίνδυνο της υποκλοπής.

 Ένα επιπλέον σημαντικό παράδειγμα αποτελεί ο λεγόμενος «κίτρινος τύπος». Πρόκειται για τη δημοσιογραφική πρακτική που σχετίζεται με την σκανδαλοθηρία και τη δημοσιοποίηση γεγονότων που προκαλούν το ενδιαφέρον του τηλεθεατή/αναγνώστη. Η ιδιωτική ζωή επώνυμων προσώπων και όχι μόνο, συνιστά ένα από τα πρωταγωνιστικά θέματα. Οι δημοσιογράφοι μανιωδώς πολλές φορές, προσπαθούν να εισέρθουν στην προσωπική ζωή ατόμων με κύριο σκοπό την απόσπαση πληροφοριών και την επιτυχία της πρωτάκουστης είδησης. Η πρακτική ωστόσο αυτή, είναι παραβατική.

 Η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και η αδυναμία προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που διογκώνεται τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της τεχνολογικής ανάπτυξης, επιδρά αρνητικά στον ηθικό τομέα του ατόμου. Αναπτύσσεται δηλαδή, το φαινόμενο της κρίσης των ηθικών αξιών, αφού χάνεται ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη από τις ανθρώπινες σχέσεις και οξύνεται  το χάσμα, η υποκρισία και η καχυποψία.

 Συνεπώς, αν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν ωφελήσει την επικοινωνία και πολλούς άλλους τομείς της ανθρώπινης καθημερινότητας, ενισχύουν παραβατικά φαινόμενα, όπως αυτό της υποκλοπής προσωπικών δεδομένων. Επιτακτική, λοιπόν, ανάγκη είναι η θέσπιση ισχυρότερων νόμων και η επιβολή κυρώσεων με κύριο σκοπό την εξασφάλιση του ιδιωτικού βίου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης