Αν δεν υπάρχει θεός……

Αν δεν υπάρχει θεός……

<<Αν δεν υπάρχει θεός, όλα επιτρέπονται>> 

Τα λόγια αυτά μπορούν να ερμηνευτούν θετικά, γιατί η ανυπαρξία του θεού δίνει στον άνθρωπο απόλυτη ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει.

Η ύπαρξη του όμως περιορίζει αυτή την ελευθερία, γιατί ο άνθρωπος φοβάται την τιμωρία, πράγμα που δεν ισχύει.

Ο Θεός είναι αγάπη και από αγάπη θυσιάστηκε για τον άνθρωπο, δίνοντας του την δυνατότητα να απαλλαγεί από τη φθορά και το θάνατο, να κερδίσει την αιώνια ζωή.

Ο Θεός είναι επίσης ελευθερία και αυτή τη χάρισε στον άνθρωπο μαζί με τη λογική.

Του έδωσε και ένα άλλο προνόμιο, τη συνείδηση, να ξεχωρίζει το καλό από το κακό, το σωστό και το λάθος.

“Όλα επιτρέπονται” δεν σημαίνει ελευθερία, αλλά ασυδοσία. Ο άνθρωπος χωρίς Θεό δεν έχει φραγμούς και ηθικές αναστολές. Έτσι εύκολα μπορεί να χάσει την ελευθερία του και να γίνει δέσμιος του πολύμορφου κακού.

Παππά Θεόδωρος 

Top