Μία Σκέψη Πάνω στην Ορθή Σκέψη

Μία Σκέψη Πάνω στην Ορθή Σκέψη

  Η φράση του Ρήγα Βελεστινλή φαίνεται ενδιαφέρουσα. Σίγουρα, δίνουμε προτεραιότητα στην ορθότητα της σκέψης, απαραίτητη προϋπόθεση της οποίας είναι η ελευθερία σκέψης. Είναι γεγονός  πως κάθε τι, το οποίο χαρακτηρίζεται ως σωστό, έχει μια σχετικότητα. Ωστόσο, λαμβάνουμε ως ορθό κάθε τι λογικό, ισορροπημένο και μετριοπαθές.

     Σήμερα, που ο άνθρωπος κατακλύζεται από τα τεχνολογικά επιτεύγματά, τους φρενήρεις ρυθμούς και τα είδωλα που προβάλλουν και κυρίως επιβάλλουν  τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία διαμορφώνουν συνειδήσεις, είναι εξαιρετικά δύσκολο να μιλήσουμε για ελευθερία πνεύματος. Ο σύγχρονος άνθρωπος σπάνια αποφασίζει και πράττει σύμφωνα με τη θέλησή του και μόνο. Υποκινείται από κανόνες και τάσεις της εποχής και των κοινωνικών συνθηκών τις οποίες βιώνει. Έτσι παρ’ ότι το αγαθό της ελευθερίας του χαρίζεται αβίαστα μέσα από τη δημοκρατία, το πνεύμα του ορίζεται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες.

  Συμπερασματικά, όποιος καταφέρνει στη σημερινή εποχή να υπερνικά  τα εμπόδια του αποπροσανατολισμού, τις σειρήνες της παραπληροφόρησης και  καταφέρνει να σκέπτεται σωστά, άρα ελεύθερα.

                                                                                                                                                                                                              Εβελίνα Πιντιλέι         

Top