Πώς Ορίζεται η Ευτυχία;

Πώς Ορίζεται η Ευτυχία;

 

Πώς ορίζεται η ευτυχία;

     Η ευτυχία δεν είναι κάτι απτό, ούτε συνδέεται απαραίτητα με την ύλη, αντιθέτως είναι μια συναισθηματική κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος διακατέχεται από αισθήματα χαράς και ευφορίας. Επίσης, η ευτυχία κάθε ανθρώπου δεν εξαρτάται από τους ίδιους παράγοντες. Για παράδειγμα, κάποιος  μπορεί να είναι ευτυχισμένος όντας μέλος μιας οικογένειας που δημιούργησε ο ίδιος, ενώ κάποιος άλλος να είναι ευτυχισμένος όντας ελεύθερος.

   Επιπλέον η ευτυχία κάθε ανθρώπου εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες σε διαφορετικά στάδια της ζωής του. Είναι συνάρτηση των επιλογών, των επιβεβαιώσεων ή διαψεύσεων που συνοδεύουν το βίο του, των ανθρώπων που τον περιβάλλουν και όσων αποδέχεται ή απορρίπτει. Εξάλλου η θεώρησή της είναι υποκειμενική, καθώς δεν υπάρχει ένα ούτε κοινό κριτήριο αλλά ούτε το ίδιο καθ΄ όλη τη διάρκεια του βίου μας.

                                                                                                                                                                                                         Δημήτρης Συγγούνης.

Top