Τι Είναι Ηθική; Με Βάση Ποιους Ηθικούς Κανόνες Πορεύεστε;

Τι Είναι Ηθική; Με Βάση Ποιους Ηθικούς Κανόνες Πορεύεστε;

     H Ηθική ορίζεται ως το σύνολο των κανόνων και των αρχών με τους οποίους επιδιώκεται να περιγραφεί  αυτό που είναι γενικώς επιλήψιμο  και τι οφείλουμε να κάνουμε στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους και στη σχέση μας με τη φύση. Ηθική, επίσης, είναι ο πραγματικός δείκτης πολιτισμού κάποιου κράτους και όχι το επίπεδο της μόρφωσης ή το οικονομικό επίπεδο των πολιτών. Εκτός από μια γενικότερη ηθική, η οποία διέπει τις ανθρώπινες κοινωνίες, υπάρχει και η προσωπική ηθική του καθενός. Για παράδειγμα είναι γενικά αποδεκτό ότι το ψέμα αποτελεί μια ανήθικη συμπεριφορά. Βέβαια, στην περίπτωση που ένα μικρού μεγέθους ψέμα μπορεί να προστατεύσει κάποιον άλλο άνθρωπο και να προλάβει δυσάρεστες καταστάσεις, τότε κάθε άλλο παρά ανήθικο είναι. Επιπλέον η αφαίρεση της ζωής κάποιου ανθρώπου θεωρείται ως μια πράξη εκ διαμέτρου αντίθετη από ό,τι ορίζει η ηθική. Παρ’ όλα αυτά η θανατική ποινή εξακολουθεί να υφίσταται σε κάποια κράτη. Ακόμα και αυτό έχει κάποια λογική βάση, καθώς σε περιπτώσεις ειδεχθών εγκλημάτων που ο σωφρονισμός δεν είναι δυνατός και είναι προφανές ότι το έγκλημα θα επαναληφθεί, τότε, δυστυχώς, είναι η μόνη λύση σύμφωνα πάντα με την άποψη και τις πεποιθήσεις των ανθρώπων. Προστατεύει ουσιαστικά τους υπόλοιπους πολίτες, οπότε και πάλι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί απόλυτα ανήθικη πράξη.

    Όσον αφορά εμένα θεωρώ ότι δεν συμβαδίζω απόλυτα και σε κάθε περίπτωση με τα πρότυπα ηθικής που έχω εξιδανικεύσει. Το «αγαπάτε αλλήλους», το οποίο θα έπρεπε να λειτουργεί ως γνώμονας στη ζωή του καθενός, δε γίνεται πράξη στην πλειονότητα των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου. Βέβαια, στις σχέσεις μου με τους υπόλοιπους ανθρώπους, έχω μάθει να απολογούμαι, όταν έχω σφάλει. Παράλληλα, όμως, απαιτώ και από τους άλλους να κάνουν το ίδιο. Τα ψέματα τα αποφεύγω , όμως, συχνά αποκρύπτω την αλήθεια.  Κατά συνέπεια δεν μπορώ να ισχυριστώ πως ακολουθώ παγιωμένους ηθικούς κανόνες.         

Top