Τι είναι ηθική και ποια η συμπεριφορά μας σύμφωνα με την ηθική;

Τι είναι ηθική και ποια η συμπεριφορά μας σύμφωνα με την ηθική;

     Ηθική ονομάζονται οι ορθές και αποδεκτές πράξεις των ανθρώπων προς την κοινωνία. Ένα άτομο το οποίο έχει επιλέξει να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του με ήθος πρέπει να τηρεί και να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τους νόμους που έχουν θεσπιστεί για το καλό της κοινωνίας. Ακόμη, ηθικός μπορεί να χαρακτηριστεί κανείς ανάλογα με τον εσωτερικό κόσμο που διαθέτει. Για παράδειγμα, αν το άτομο δεν έχει έντονα το αίσθημα του εγωισμού, του μίσους και της ζήλιας και θέλει το καλό των άλλων τότε η συμπεριφορά του έχει πολλές πιθανότητες να είναι μια ηθική συμπεριφορά. Όμως μια ηθική συμπεριφορά προϋποθέτει την συμμόρφωση με ρυθμιστικούς κανόνες οι οποίοι διέπουν τον ανθρώπινο βίο και είναι αμετάβλητοι.

Άντζελα Νταούτι

 

Top