Αναρχισμός: μια γενική θεώρηση.

Αναρχισμός: μια γενική θεώρηση.

      Η κυριολεκτική σημασία της λέξης αναρχία ή αναρχισμός είναι η λέξη: χωρίς εξουσία. Επομένως, το κοινό χαρακτηριστικό όλων των αναρχικών κινημάτων είναι το αίτημα για κατάργηση του κράτους ως έννοιας και θεσμού αφού για εκείνους θεωρείται βασικός παράγοντας που περιορίζει τις ατομικές και κοινωνικές ελευθερίες. Αρχικά, ο όρος αναρχία είχε αρνητική σημασία καθώς ταυτίζονταν με την τρομοκρατία, όμως στην πραγματικότητα είναι ένα μέσο αυτοάμυνας του λαού ενάντια στην κρατική εκμετάλλευση . Ο στόχος των αναρχικών στον πολιτικό τομέα είναι η ισότιμη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων. Στην οικονομία ο αναρχισμός προτείνει ίση κατανομή του πλούτου στην κοινωνία για να μην υπάρχουν κοινωνικές διαφορές. Άρα, το αναρχικό σύστημα είναι μια κοινωνία ελεύθερη, ισότιμη χωρίς καταπίεση, με ανθρώπους ίσους και διαφορετικούς χωρίς ανώτερους και κατώτερους.

Άντζελα Νταούτι

Top