Θεός Άνθρωπος και Άνθρωπος Θεός

Θεός Άνθρωπος και Άνθρωπος Θεός

     Η ενανθρώπηση του Χριστού είναι γεγονός ύψιστης ταπείνωσης και άπειρης αγάπης. Ο Χριστός ως Θεάνθρωπος στην τριετή επίγεια ζωή του διδάσκει, θαυματουργεί, πάσχει, ανασταίνεται και φανερώνει όλα εκείνα που είναι απαραίτητα για τη σωτηρία του ανθρώπου.Ο άνθρωπος πλασμένος «κατ’ εικόνα» Θεού, με λογική και ελευθερία έχει τη δυνατότητα να γίνει «ως Θεός» να φτάσει στη θέωση. Σε αυτή την πορεία δεν είναι μόνος του, έχει βοηθό του και παντοτινό σύντροφο το Χριστό.Παραδείγματα προς μίμηση είναι οι άγιοι, οι οποίοι έφθασαν να γίνουν «όμοιοι»με το  Θεό μέσω της αρετής

Ναστίνα Γερακάρη

Top