Μπορεί να υπάρξει ελευθερία μέσα σε ένα απολυταρχικό καθεστώς;

Μπορεί να υπάρξει ελευθερία μέσα σε ένα απολυταρχικό καθεστώς;

Μπορεί να υπάρξει ελευθερία μέσα σε ένα απολυταρχικό καθεστώς;

     Στα απολυταρχικά καθεστώτα είναι φανερός ο περιορισμός της ελευθέριας. Στα καθεστώτα αυτά όπου κυριαρχούν οι περιορισμοί ο άνθρωπος στερείται ορισμένες μορφές ελευθερίας όπως την οικονομική, κοινωνική και πολιτική. Τα πολιτικά δικαιώματα είναι εξαιρετικά περιορισμένα, ενώ η έλλειψη συντάγματος και η καταπάτηση των  νόμων οδηγεί στην υποβάθμιση ή κακομεταχείριση μειονοτήτων, αλλοδαπών και άλλων ειδικών ομάδων.  Σε ένα απολυταρχικό καθεστώς μια μικρή ομάδα  κατέχει το σύνολο των εξουσιών και επιδιώκει να ελέγχει όλες τις πτυχές της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής. Το καθεστώς αυτού του είδους δεν ανέχεται δραστηριότητες που δεν εξυπηρετούν τους κρατικούς στόχους. Παράλληλα τα καθεστώτα αυτά έχουν δημιουργηθεί μέσω του περιορισμού της ελεύθερης συζήτησης, του διαλόγου και της κριτικής. Η τέχνη, ο πολιτισμός, η ελεύθερη διακίνηση ιδεών και ανθρώπων συρρικνώνονται ή ελλείπουν μέσα σε ένα καθεστώς ανελευθερίας το οποίο απαιτεί την υποταγή και την άνευ όρων αποδοχή.

Συνοψίζοντας, μέσα σε ολοκληρωτικά καθεστώτα είναι αδύνατο να υπάρξει ελευθερία καθώς έχουν δημιουργηθεί για να περιορίζουν την ελευθερία του ανθρώπου, μια ελευθερία που η ύπαρξη της  καθίσταται η βασικότερη απειλή για την συνέχισή τους.

                                                                                                                                                                                                    Νταούτι Α

     Ένα ανελεύθερο καθεστώς ελέγχει και κατά συνέπεια περιορίζει άμεσα και έμμεσα τις δραστηριότητες των πολιτών. Φιμώνει την ελευθερία του λόγου και του τύπου μέσω της λογοκρισίας ενώ η λογοκρισία είναι ένα από τα βασικότερα όπλα του συστήματος αυτού απέναντι σε όλες εκείνες τις φωνές που επιθυμούν μα αντισταθούν διεκδικώντας την ελευθερία τους. Η πνευματική λοιπόν ελευθερία και το δικαίωμα αντίστασης κυρίως των πνευματικών ανθρώπων ενώ είναι βασικός δείκτης της δημοκρατικότητας μιας κοινωνίας βλέπουμε πως περιορίζεται με αποτέλεσμα η τέχνη η οποία θα έπρεπε να εκφράζει την πραγματικότητα  να ευτελίζεται και να υποχρεώνεται να ακολουθήσει τις εντολές της εξουσίας ή διαφορετικά να πάψει μπροστά στον κίνδυνο της τιμωρίας.  Ένα ανελεύθερο καθεστώς δημιουργεί μια πνιγηρή ατμόσφαιρα στέρησης της ελευθερίας και δυσχεραίνει την καθημερινότητα των πολιτών καταπιέζοντας την ελεύθερη βούλησή του.

                                                                                                                                                                                      Παύλου Αληθινή

Top