Στήλη: Επικοινωνία

Audiatur et altera pars.Περί Επικοινωνίας και Διαλόγου.

Audiatur et altera pars.Περί Επικοινωνίας και Διαλόγου.

     Η επικοινωνία είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας και την συνεννόηση μεταξύ των μελών της καθώς 

Μιλάμε. Επικοινωνούμε;

Μιλάμε. Επικοινωνούμε;

     Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας, με την εξέλιξη και την πρόοδο της τεχνολογίας, η επικοινωνία μεταξύ των

Top